Neville Brody

Barcelona, 2012

Projecte realitzat a l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja, de Barcelona

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons

Licencia de Creative Commons

El briefing del projecte consistia en dissenyar un cartell DIN A3 dedicat a Neville Brody, un tipògraf transgressor, experimental, innovador i purament creatiu, el qual va revolucionar el disseny gràfic trencant amb algunes regles.

Així doncs, el cartell havia de transmetre les influències estilístiques de l’època i els valors que caracteritzaven l’obra de Brody.

En primer lloc vaig crear una jerarquia del contingut per tal de decidir una composició dels elements dins la pàgina. Vaig determinar quines tipografies de l’autor utilitzaria garantint una bona llegibilitat a una certa distància. Una vegada realitzats aquests passos vaig elaborar una retícula i una reixeta base, però sempre seguint el principi de Neville Brody (la tipografia es permet el luxe de condicionar la totalitat del disseny).

El pòster conté una breu biografia i un llistat de les famílies tipogràfiques dissenyades per l’autor.

Grid of tribute poster design
Neville Brody typographies
Poster design by Neville Brody
Poster design by Neville Brody